Biraz sanal, biraz artırılmış; MR – Mixed Reality ( Karma Gerçeklik)

Karma gerçeklik (mixed reality – MR), iki farklı dünyanın (fiziksel ve dijital) bir tek dünyadaki birleşimidir. Karışık gerçeklik çok büyük bir potansiyele sahiptir ve insan-bilgisayar etkileşiminin bir sonraki evrimidir diyebiliriz.

Bütün bunlar, özellikle grafik işlem gücü, bilgisayar görüşü, ekran teknolojisi ve diğerleri gibi teknolojideki gelişmelerle mümkündür.

Büyük ölçekli web ve mobil uygulamalara entegre edilen tüm bu yeni nesil uygulamalar müşterilerin ürün veya hizmetlerle doğrudan ve gerçekmiş gibi etkileşime girmesini sağlar.

Karma gerçeklik (mixed reality – MR) insanlara bugüne kadar hayal ettiklerinin de ötesinde bir gerçeklik deneyimi sunmaktadır.  Karma gerçeklik sanal verileri gerçek nesnelerle çarpıştırarak gerçekçi fiziksel etkileşimler yaratmaktadır.

Karma gerçeklik sayesinde dijital nesneler gerçek ortamlarda gerçek nesneler gibi konumlanmaktadır. Bu konumlanma gerçek zamanla ve gerçek nesnelerle hizalanarak gerçekleşir.

Konu daha da derinleşmeden  Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçekliği’ de kısaca hatırlayalım…

Sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR) Nedir ?
Gerçek dünyaya ait bir ortamın, bilgisayar aracılığıyla tasarlanan üç boyutlu bir modeli içinde, kişinin bu model ortamını giydiği özel aygıtlar yardımıyla duygusal olarak algıladığı ve bu yapay dünyayı etkin olarak kontrol edebildiği sistemlerdir. Günümüzde gelişen cihazlarla beraber daha konforlu ve kullanışlı hala gelen VR fiyatlarının da daha makul bir hale gelmesiyle sadece eğlence alanında değil; sağlık, inşaat, kültür-turizm ve eğitim gibi bir çok alanda da karşımıza çıkmaktadır.

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality, AR) Nedir ?
Gerçek dünyadan uzaklaşmadan bulunduğunuz fiziksel ortamı, bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan bir kavramdır. Sanal objeleri var olan ortama yerleştiren sistem VR’ın aksine size tamamen bir yapay sunmuyor. Cihazlarının kamerasıyla yaşayabileceğiniz bu deneyimde VR gibi bir çok alanda kullanılabiliyor.

Gerçeklik teknolijinelerin en son kavramı olan  karma gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin en iyi yanlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Kullacıların bulunduğu ortam ile kurulan yapay ortam arasında bir köprü oluşturan bu sistem ile kullanıcı oluşan yapay ortamda gezebiliyor ve etkileşim kurabiliyor. Dış dünyaya erişimi mümkün kılan “holografik bilgi işlem” (holographic computing) ve VR benzeri bir yapı sunan Windows Karma Gerçeklik (Windows Mixed Reality)

Karma Gerçeklik için kullanılan cihazlar;

Google Glass
Google Glass üzerinde optik bir ekran bulunan gözlük seklindeki giyilebilir bir bilgisayardır. Komutlarınızı algılarak fotoğraf çek,video kaydet, mesaj gönder gibi komutlarınızı algılar.

Microsoft HoloLens
Dış dünya ile etkileşimi mümkün kılan Microsoft HoloLens, tamamen bir yere bağlı olmaksızın çalışan, şeffaf ilk holografik bilgisayardır. Kullanıcı gerçek ortamdan kopmadan sanal ortamıda beraberinde yaşar ve deneyimler.

Konuyu bir örnekle özetlersek eğer;

Karma gerçekliğin arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki farklılığı bir örnek üzerinden anlatabiliriz. Bir antik kente gitmeden onu evinizde sanal görseller içeren bir gözlükle deneyimlediğinizde bu bir sanal gerçeklik aktivitesi iken antik kente gittiğinizde eski yapısını kaybetmiş eserlere gözlüklerinizle baktığınızda eserlerin eski halini gördüğünüzde bu bir artırılmış gerçekliktir. Ancak antik kente girdiğinizde kentin sokaklarında insanların dolaştığını sohbet ettiğini gördüğünüzde, bir evde pişen yemek kokuları burnunuza geldiğinde, evin kapısını açıp kapatabildiğinizde ve kent yerleşim yeri olarak kullanıldığı zamanki gibiyse artık bir karma gerçeklik ortamındasınızdır. Karma gerçeklik sayesinde maddi gerçeklik içinde tarihi bir bilgi görünür hale gelmektedir. Böylece geçmiş yaşamın deneyimleri yalnızca kelimelere, resimlere, fotoğraflara indirgenmemiş olmaktadır.

MR, AR ve VR’ye iş birliği potansiyeli sunmaktadır. Bu çabalar nesnelerin internetinin sunduğu çabalarla kesişir. Bu karşılıklı dönüşüm Dijital ikizler, blockchain ve yapay zekâ gibi pek çok teknolojinin de yeni kullanım alanlarına sahip olmasına neden olmaktadır. Dijital nesnelerin sanal nesnelerle daha da gelişmiş ve ayırt edilemeyen bir şekilde bir arada bulunması kullanıcılara farklı deneyimleri bir arada yaşayabileceği yeni bir dünya yaratmaktadır. Gerçekliği arttıracak veriler her yerde mevcuttur, her şeyden ilgili veriler elde edilebilir. Eğitim, eğlence, rehber, tercüman, karar verme süreçleri gibi çoklu ortamlar karma gerçeklik alanında deneyimlenebilmektedir.

Karma gerçeklik kullanım alanları içinde yardımcı sektörleri de barındırmaktadır. Böylelikle tasarım alanı çarpıcı bir şekilde değişmekte, genişlemekte ve gelişmektedir. Doğal ve davranışsal ara yüzler oluşturulmaktadır. MR birçok ortama farklı şekillerde uygulanabilmektedir. MR platformlara, cihazlara yapılan yatırımlarla desteklenmektedir.

Gelelim bu teknolojilerin faydalarına…

Örneklerle açıklanacak olursa karma gerçeklik sayesinde yeni çıkan bir ürün veya hizmet, dinamik bir şekilde tanıtılmaktadır.

Tanınmış giyim mağazalarından biri Newyork’ta gerçekleşen moda haftasında bu sene özel bir koleksiyonunu arttırılmış gerçeklik ortamında tanıtmıştır. Lego Snapchatle beraber geliştirildiği bir uygulama ile boş bir mağazayı kullanıcılarına Lego mağazası olarak göstermiştir.

Karma gerçekliğin örnek gösterilebilecek bir diğer kullanım alanı ise eğitimdir. Bu teknolojiler fiziksel bir ortamda, eğitim alan gençlere ortamın sahip olmadığı gereksinimlere sanal olarak erişme imkânı sunacaktır. Erişilen nesnelerin gerçeğe yakın olması ise eğitimde deneyimleme imkanını artıracaktır. Karma gerçekliğin kullanım alanı çeşitlilik göstermektedir. Operasyon, üretim, dizayn, geliştirme, raporlama, analiz, kalite kontrol, dağıtım gibi alanlarda karma gerçekliğin önemi giderek artmaktadır.

Karma gerçeklikte meydana gelen gelişmeleri gören firmalar da yönlerini bu tarafa çevirmeye başlamıştır. Yine bir örnekle açıklayacak olursak otomotiv sektörü içerisinde yer alan firmalar karma gerçeklik ortamları ile birlikte alışveriş merkezlerinde mağaza açabileceklerdir.  Firmalar bu yolla galerilere sığdırabildiklerinden çok daha fazla otomobili alışveriş merkezinde sergileyebilecek ve satışa sunabilecektir.

Birçok sektör bu şekilde online mağazalar açacak ve kullanıcılarına bireysel ürün deneyimi sunacaklardır. Kısaca karma gerçekliğin pazarlama alanına da büyük farklılıklar katabileceğini öngörülmektedir.

Biz bu teknolojilerden nasıl faydalanabiliriz?  diyorsanız;

MR gibi yeni teknolojiler sürdürülebilir bir değişim getirmektedir. Teknolojik ortamın daha iyi anlaşılması ile sanal gerçeklikten arttırılmış gerçekliğe arttırılmış gerçeklikten karma gerçekliğe doğru gelişim gösterilmekte ve sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. MR gerçekliğin durumsal bilincini desteklemekte ve bu durumsal farkındalık belirli bir durumun algılanmasını, anlaşılmasını ve geleceğin öngörülmesini kolaylaştırmaktadır. Gerçek yüzeylerle sanal nesnelerin birleştiği bu gibi ortamların çeşitliliği gelecekte artacaktır.

New Bilişim Teknolojileri olarak  bunun bilinci ile bu teknoloji alanlarının en yakın takipçisi ve geliştiricisiyiz. 

Sizlerde böyle  bir gerçeklik ortamının içinde varolmaya, yeni trendler arasında yerini alan bu teknolojiden faydalanmaya karar verdiyseniz bizi aramanız yeterli – 0212 854 00 54.

1
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?
Powered by