Cobot – Kollaboratif Robot Teknolojisi ‘İnsan ve Robot İş Birliği’

Endüstriyel üretimde 4. sanayi devrimi ile birlikte var olan ürünlerin üzerine yüksek teknolojiler entegre edilerek inovatif ürünler ortaya çıkarılmaya başlandı.

Üretim sahalarında daha önceleri insanlar tarafından işgal edilen alanlara gün geçtikçe daha fazla robotik sistemler girmeye başladı. Üretimde insanların ve robotların farklı güçlü yanlarından yararlanmak ve robotları iş gücüne dahil etmek yadsınamaz bir ihtiyaç haline geldi. Bu entegrasyon insan ve robot arasında bir çalışma zamanlamasının gerekliliğini ortaya çıkardı. Yaygın bir şekilde “cobot” olarak da kullanılan kollobratif robotlar bir robotun tek başına çalışmasından daha verimli olacak şekilde bir insan ile entegre çalışarak üretimde verimliliği son derece artırıyor.

Kolaboratif Robot Sistemleri (Universal Robot) Nelerdir?

Son yüzyılda teknolojide ve yazılım dünyasında yaşanan hızlı gelişimin sonucu olarak hayatımıza kolaboratif robot sistemleri girmiştir. Bu sistemler veya bilinen bir diğer ismi ile ‘Co-Bot’ tasarımları programlanması aynı zamanda da kullanması oldukça basit ve kolay kolay endüstriyel üretim robotlarını temsil etmektedir.

Sezgisel metodlar aracılığı ile programlanan kolaboratif robotlar, kendilerine öğretilen bir hareketi veya tepkiyi hatırlayabilmekte ve tekrar ederek çalışma döngüsünü tamamlamaktadır.

Genellikle tek bir koldan ve içinde yazılım donanımını, gösterge ve parametre ekranını oluşturan tek bir kasadan oluşan kolaboratif robotlar birçok farklı hareketi öğretilmesi halinde hatırlayarak tekrar tekrar yerine getirebilmekte ve hızlı bir şekilde çalışabilmektedir.

Bu da kolaboratif robotlara büyük bir esneklik, hız ve verim kazandırmaktadır.

Kolaboratif robotların genel ağırlığı sahip olduğu kol ile alakalıdır. Bu anlamda birçok farklı modelde ve özelliklere sahip robotlar; birbirinden bağımsız sektörlerde kullanılabilmektedir.

Yapay zeka için başlangıç olarak belirtilen kolaboratif robot sistemleri yalnız üretim alanlarında değil aynı zamanda pek çok farklı hizmet/ürün alanında da kullanılabilmektedir.

 

‘Cobot’ Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Cobot’ların Özellikleri Nelerdir?

1. İş birliğine dayalı – kolaboratif (risk analizleri, ayarlanabilir güvenlik fonksiyonlarıyla çalışanlarla yan yana çalışabilme)
2. Hafif ve kompakt yapı
3. Hızlı kurulum
4. Az alan kaplama
5. Esnek konumlandırma
6. Sınırsız uygulama
7. Hızlı yatırım geri dönüşü
8. Temiz oda sertifikalı
9. Elle öğreterek ya da kontrol kumandasıyla kolay programlama
10. 220V (50-60Hz) enerji besleme
11. Düşük enerji tüketimiyle uzun çalışma zamanı
12. 17 ileri seviye ayarlanabilir gömülü güvenlik fonksiyonu
13. Entegre Kuvvet / Tork sensörü
14. Yüksek hassasiyet (±0,1 mm ile ±0,03 mm ye kadar)
15. Otononom araçlara (AGV) kolay entegrasyon
16. Periyodik bakım gerektirmeme
17. Standart 23 dil seçeneği ve Türkçe kullanım imkânı (cobot ve kullanım kılavuzları)
18. Tüm eksenlerde 360° dönüş kabiliyeti (UR3 ve UR3e için 6. eksende sonsuz dönüş imkânı)
19. Standart olarak konveyör takip, kuvvet kontrol, paletleme, cıvatalama, g-kod programlama arayüzleri
20. Ücretsiz çevrimiçi eğitim imkânı

Cobot’ların Konvensiyonel Robotlardan Farkları

Geleneksel bir robot, tek bir amaç için tasarlanır, planlanır, kurulur ve başlatılır. Cobot ise birden fazla görev için uygulanabilir.

Cobot, bir robot uzmanının yardımı olmadan hızlı bir şekilde yeni bir uygulamayı gerçekleştirmek için taşınabilir ve yeniden programlanabilir.

Cobot‘lar, geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yüksek olduğundan, güvenlik kafesi olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı sunar. 

İnsanlarla birlikte iş birliği içinde çalışan cobot ve geleneksel endüstriyel robotlar arasında birçok farklılık bulunuyor.

Cobot’ların Robotik Otomasyon Alanında Temel Farkları:

1. Boyut
2. Kapladığı alan
3. Ağırlık
4. Güvenlik
5. Sensörler
6. Programlama
7. Kurulum
8. Çok yönlülük

Cobot’ların Sağladığı En Önemli Faydalar

İnsan/Makine Etkileşiminde İşbirliği

Klasik endüstriyel robotlar çalışmalarını çevrelerindeki kişilere veya nesnelere bakmaksızın sabit bir program izleyerek gerçekleştirirler. Klasik sistemlerde oluşabilecek kazalar çitler ve kafesler kullanılarak engellenir. Ancak cobotlar sadece insanlar için değil aynı zamanlarda insanlarla da çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Cobotlar kafesleme yerine işbirlikçi bir ortamda çalışırlar ve karmaşık görevlerde çalışan işçi veya teknisyenlere yardımcı olurlar.

Cobot’un robottan en önemli farkı, insanlarla etkileşim halinde olması. Cobot’lar ister insan ile beraber, ister uzaktan kontrol edilebilir şekilde rahat bir çalışma imkânı sunar.

Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık tekrarlanan iş yapış biçimleri, insanlar için bir yandan hata yapma ihtimalini ve iş kazalarını artırırken, diğer yandan da verimi düşürüyor.

Her Türlü Endüstri Alanında ve Her Türlü Uygulama İçin Cobot

Cobot, yüksek hassasiyete sahip kolları sayesinde oldukça kolay bir programlama ile cıvatalama, zımparalama, taşıma, alma-bırakma, paketleme-paletleme-etiketleme, makine besleme, enjeksiyon kalıplama, CNC, kaynak, kalite kontrol, montaj, laboratuvar analiz ve test vb. birçok proseslerde kullanılabiliyor.

Cobot’lar modüler yapısıyla, dar bir alanda çalışabiliyor, kolayca yer değiştirebiliyor, farklı proseslere uyarlanabiliyor.

Cobot, her türlü endüstri alanında çeşitli uygulamalarda giderek artan bir şekilde kullanılıyor. Yakın zamanlarda gösteri sanatları gibi sıra dışı alanlarda da kullanılır hale geleceği öngörülüyor.

Cobotlar plastik parçaların freze makinelerine taşınmasından, kutu içeceklerin kasalara yüklenmesine kadar her alanda çalışabilirler. Ayrıca yüksek hassasiyetleri sayesinde PCB devre kartı gibi elemanların üzerinde çalışabilir ayrıca o kartların montajını da gerçekleştirebilirler.

Örneğin; üretim bandının açısının birkaç derece aşağı kayması halinde geleneksel robotların ayarlanması oldukça zordur. Bu da üretimde gecikmeye ve böylelikle maliyete neden olur. Cobotlar bu tür sorunları ortadan kaldırmak için üzerlerinde belirli parametreleri algılayan geri besleme mekanizmaları bulundururlar.

Cobotlar programlanabilir yapıyı kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda üretim zincirlerindeki diğer noktalara hareketlerini de oldukça kolaylaştırıyorlar.

Çoğu cobot yatay olarak yere, tavana veya düşey olarak herhangi bir yüzeye monte edilebilir ve genellikle tek bir kişi tarafından taşınabilecek derecede hafiftirler.

Ayrıca cobotları akıllı telefon veya tablet kullanarak programlamak da oldukça kolaydır. Modern sensörlerle donatılmış cobotlar yanlarında çalışan işçilerin sadece varlıkları hakkında değil konumları hakkında da bilgi sahibi olurlar. Etrafında çalışan işçi ile arasındaki mesafenin ölçümünü gerçekleştirerek dış dünyaya çeşitli uyarılar verir.

Çalışan aşağıda gösterilen yeşil okun bulunduğu bölgede çalıştığında robot tam hızda çalışır fakat sesli bir uyarı verir. Çalışan sarı bölgede ise robot hızını yavaşlatır, daha fazla yaklaşırsa da durur. Sarı bölgeden çıkıldığında robot tekrar eski hızına döner. Çalışan daha fazla yaklaşıp kırmızı bölgeye girecek olursa robot çalışanın geldiği yönün ters istikametine giderek çalışandan uzaklaşır. Bu da yeterli olmazsa robot eklemlerini hareket ettirmek kaydıyla çalışanla arasındaki mesafeyi olabildiğince artırır. Gerçekleştirilen bu algoritma cobotlar üzerinde tamamen programlanabilir bir yapıdadır.

Robotik şirketler cobotlara ürünlerin paketlerden çıkarması gibi işlevlerde yardımcı olması amacıyla üç boyutlu görüntüleme gibi teknolojileri entegre ediyorlar.

Cobotlarda operatörler tarafından yapılması gereken işlevlerin çoğu cobotun koluna istenen yön hareketleri verilip tutacağı materyal için açıp kapatma işleminin ne zaman yapacağı bildirilerek gerçekleştirilir.

Ayrıca bir Cobot belirli bir operatörün çalışma alışkanlıklarını öğrendikten sonra aynı kişiyi tanıyıp uygun görev planını başlatmak üzere de programlanabilir. Bu konuda robotlara işçiler üzerine entegre edilen radyo frekansı ile tanımlama (RFID) etiketleri yardımcı oluyor.

Cobot, Üretimi Arttırıyor

Cobot, dünya ortalaması olarak altı ayda yatırım getirisi sağlıyor.

Çok yönlülüğü sayesinde düşük maliyete sahip Cobot’lar, robotların daha önce tek bir görev için uygulandığı yerlerde yeniden programlanabilir özelliğe sahip. Örneğin, üretim sürecinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıkarsa başka bir makine almaya gerek kalmıyor. Çok basit olan programlama, bir uzmanın danışmanlığını gerektirmiyor. Cobot’lar, geleneksel robotun aksine, yarım saatten daha kısa bir sürede çalışabilme olanağı sunuyor.

En küçük geleneksel (konvansiyonel) endüstriyel robotlardan yüzde 40 daha hafif olan Cobot, insanlar için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yüksek olduğundan, risk değerlendirme analizine bağlı olarak güvenlik kafesi olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı sunuyor.

Ayrıca hafif yapısı, kolay programlanabilme özelliğiyle farklı noktalara kolayca taşınarak farklı proseslerde kullanılabiliyor. MIT Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2016’da yapılan bir çalışmada İnsan-Cobot iş birliğinin, tek başına çalışan bir insan ya da bir robottan yüzde 85 daha üretken olduğu tespit edilmiştir.


Cobot’ların Kısaca Sunduğu Avantajlar 

– Cobot’lar çalışanlarla birlikte güvenle çalışır

– Cobot’lar çalışanların işini kolaylaştırır

– Cobot’u kutudan çıkarmak, kurmak ve programlamak sadece 60 dakikadır

– Cobot’lar, basit yada zor her türlü iş için uygundur

– Cobot’lar, işletme maliyetlerini düşürür ve kısa sürede yatırım geri dönüşü sağlar

– Cobot’lar, verimliliği arttırır

– Cobot’lar, çalışan memnuniyeti sağlar

– Cobot’lar, işyerini ve işi çekici hale getirir

 

New Bilişim Teknolojileri olarak Robotik  ile ilgili tüm projelerinizde bu konudaki  tecrübelerimizle birlikte yanınızdayız. Kurumunuz ile sizler de bu  endüstri 4.0 teknoloji dünyasında yer almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. New Bilişim Teknolojileri’ne   0 212 854 00 54 numaralı telefondan veya internet sitesinden  7/24 ulaşabilirsiniz.

New Bilişim Teknolojileri olarak bizler de Coronavirus için sorumluluklarımızı yerine getiriyor ve Maske takıp sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Lütfen sizlerde kendinizin ve Dünyamızın  sağlığı için üzerinize düşeni yapın.

 

Open chat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?