Trafiğin Güvenli Yeni Çağı: Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı 4 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/9 numaralı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile onaylanarak yürürlüğe girdi.

Güncellenen strateji belgesinde MaaS, Yapay Zeka, 5G gibi tüm yeni teknolojilere yer verilirken; Emniyetli, Çevreci, Teknolojik, Yenilikçi ve Yerli Kaynaklardan yararlanan bir akıllı ulaşım ağı kurulması için yapılan çalışmalarla bu belgenin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’na 

https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/ulusal-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-v/ulusal-akilli-ulas-im-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-2023-eylem-plani.pdf

bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Akıllı Şehir kavramını çok sık duyar olduk. İklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme ve demografik değişimlerin yaşam standartlarını etkilemesi ile Akıllı şehirler ile yaşam şartlarımızın bir dönüşüm ve iyileşme sürecine girmesi düşünülüyor. Bu süreçte ise en önemli adım bu şehirlerde kullanılması beklenen Akıllı Ulaşım Sistemleri(AUS).

Ulaşım sektörüne telekomünikasyon, elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin de adapte edilmesi sonucu ortaya çıkan akıllı ulaşım sistemleri (AUS) uygulamalarının dünyada önemli gelişmeler gösterdiği izleniyor.

Günümüzdeki hızlı mobilite ile ulaşım sektöründe de yeni gelişmeler gündeme geliyor. Uydularla konum belirleme, kablosuz ağlar, mobil iletişim araçları, kapalı devre televizyon, radyo frekans tanımlama teknolojisi, yakın alan iletişim (NFC), algılama teknolojileri, araç sensörleri, yol sensörleri, çevre algılama sistemlerini bunlara örnek verebiliriz.

Bugün NFC telefonlarla ulaşımda ödeme döneminin başlaması, araç içi kamera sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğinin elde edilerek kazaların önlenmesi adına teknolojinin kullandığının ufak birer göstergesi.

Akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları vasıtasıyla farklı ulaşım türleri arasında koordinasyon sağlanarak ideal trafik şartları oluşturulabiliyor, yolcu ve yük hareketleri ile ilgili hizmetlerin etkinliği ve hızı artırılabiliyor.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Trafik Denetimi Kolaylaşıyor

İstanbul gibi mega kentlerde Trafik, şu an yaşamış olduğumuz pandemi dönemi gibi bizi araç kullanmaya iten önemli sebepler ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak gelişen sebeplerle maalesef içinden çıkılmaz bir karmaşaya dönüşüyor.

AUS, trafiğin yoğun olduğu yerlerde trafiğin gözlemlenmesi, trafiğe ilişkin verinin toplanması ve değerlendirilmesi, değerlendirildikten sonra da verinin çeşitli platformlardan sunulmasını bu sayede trafiğin yönetilmesi ve denetlenmesinin de kolaylaşmasını sağlıyor.

AUS, trafiğin algılanmasını ve yönetilmesini kayda değer oranda kolaylaştırıp kural ihlallerini de önemli ölçülerde azaltabiliyor.

Bu uygulamalar sayesinde düzenli ve güvenli bir trafik düzeni elde ediliyor, kazalar ve trafik sıkışıklığının önüne önemli ölçüde geçilebiliyor.

Akıllı ulaşım sistemleri ile bugün teknolojinin her türlü avantajlarından yararlanan yolcular için hızlı yaşam koşullarında daha planlı, dakik, hızlı ve efektif ulaşım ile yolcu memnuniyeti sağlamak en büyük amaçlardan biri haline geliyor.

Özellikle şehirleşme, mobil dünyanın her geçen gün hızla artan teknolojisi, hızlı kentleşmenin getirdiği farklılıklar yolcular için ulaşımda akıllı yolcu bilgilendirme sistemlerinin olmasını da gerekli kılıyor.

Uzun dönemde çevreye, şehir ekonomisine çok büyük kazanımlar sağlanıyor.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile  2023 ve sonrası için öngörüler ne yönde?

2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 60’tan fazlasının büyük şehirlerde yaşayacağı düşünüldüğü için bu trafiğini düzenleyebilecek ulaşım sistemlerine ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlar, 2050 yılı itibarıyla söz konusu oranın yüzde 80’e ulaşacağını, buna ek olarak nüfusun 9 milyara çıkması sonucunda taleplerin de artacağını tahmin ediyor.

İngiltere ve İsveç gibi gelişimini tamamlamış endüstriyel ülkelerin kentleşme oranlarının da hala arttığı ve Türkiye’nin kentleşme oranının halihazırda bu ülkelere oranla düşük olduğu ve bu oranın ülkemiz özelinde uzun süre artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonları doğrultusunda; ortaya koyduğu projeksiyonlarda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine paralel olarak, hacmi büyüyen, işlevsel ve verimli işleyen ve sorunlarını olabildiğince en aza indirmiş bir ‘Ulaştırma Sistemi’nin kurulumu kaçınılmazdır.  Bugün itibarıyla; hükümetin yıllık olarak ayırdığı bütçenin en büyük kalemlerinden birisi ‘ulaştırma’ olmakla beraber, 2023 ve daha ileri hedeflerde bu pay yüzde 50’lerde öngörülmektedir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Dünya ve Ülkemizde Ne Durumda?

Türkiye’de toplu ulaşım sistemlerine yönelik teknolojilerde son yıllarda oluşturulan gelişmeler ile birlikte ulaşım süreleri giderek kısalıyor, yolcuların güvenliği yükseltilebiliyor, çevreyle uyumlu ve çevre dostu ulaşım sistemleri geliştirilebiliyor ayrıca ulaşımda alternatiflerin çoğalması da sağlanıyor.

Motorlu taşıtların Türkiye genelinde artışı, iş alanları ile konut alanlarının ayrışmaya başlaması şehirleşme olgusunu daha da ön plana çıkarıyor. Tüm bunlar şehirleşme oranını artırırken buna paralel olarak teknolojinin ve mobilitenin kullanımı da artmaya devam ediyor.

Sayıları giderek artan mega şehirler, sadece enerji, su ve gıda tedariki değil, aynı zamanda trafik yönetimi açısından da ciddi zorluklara neden oluyor.

Akıllı ulaşım sistemleri dünya çapında sürdürülebilirlik çerçevesinde hızla gelişirken; özellikle bu konuda 50-60 yıllık geçmişi olan ABD, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Kanada ve Singapur gibi ülkelerin akıllı ulaşım sistemlerinde oldukça ilerlediği görülüyor.

Bununla birlikte Brezilya, Çin, Tayland ve Tayvan gibi ülkelerde de önemli gelişmeler kaydediliyor.

AUS konusunda Türkiye henüz Avrupa’nın çizgisini yakalayamadı ancak bu farkın 2023 yılına kadar kapatılması hedefleniyor. Ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerine yapılan yatırımlarda ciddi bir artış var.

Toplu ulaşımda teknoloji kullanımı konusunda İstanbul’un aslında oldukça iyi bir noktada olunduğu söylenebilir. Ancak Türkiye geneline bakıldığında akıllı ulaşım teknolojilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülüyor.

 

AUS Uygulamaları, Ulaştırmada Gelişmiş Ülkelerin Tercihi

– Tüm dünyada kullanılan UBER uygulaması ile, daha hızlı, kaliteli ve her yerden ulaşılabilen bir taşıma hizmeti sağlanıyor.

– İspanya’nın 2013 yılında başlattığı Bisiklet Paylaşım Sistemi sayesinde her yıl 2,5 milyon Euro tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Ayrıca bu sistem sayesinde ölümlü kazaların sayısında önemli bir azalma görülmüş.

– İngiltere’de Sürücüsüz Araç çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

– Fransa, Sürücüsüz Araç Eylem Planı ile otomotiv sanayisini araç otomasyonunda lider yapmayı amaçlıyor. Ayrıca Lyon’daki büyük nehir, araçların sürekli köprüleri kullanarak geçtiği bir yol konumunda. Optimizasyon ile buradaki araçların oldukları yerde bütün işler tamamlanarak, sadece çok gerekli olduğu zamanlarda köprüyü geçmeleri sağlandı.

– Kanada; AUS konusunda yenilikçi bir karaktere sahip olduğundan deneysel ve deneyimsel anlamda önemli eylemleri ortaya koyan ülke. Dünyada ilk Bilgisayar Kontrollü Trafik Sinyal Sistemi 1959 yılında Kanada’nın Toronto şehrinde uygulandı. 1999 yılında uygulanmaya başlanan Tam Elektronik Otoyol Ücret Sistemi de dünyadaki ilk uygulamalardan.

– Avustralya, AUS konusunda, Trafik Sinyalleri, Rampa Ölçümleri ve Otoyolların Yönetimi gibi çözümleri uzun süredir kullanıyor. AUS, Avustralya’daki ulaşım ağları konusunda var olan ve orta vadede artması beklenen trafik tıkanıklığından kaynaklı bir dizi önemli sorunun çözümünde büyük potansiyele sahip.

Expressway Görüntüleme ve Bilgilendirme Sistemi, otoban boyunca trafiği izleyip ve trafik kazalarında sürücüleri uyarma, i-Transport, trafik sinyali kontrolü, trafik izleme, olay yönetimi, tünel ve otoyol izleme ile gerçek zamanlı trafik danışmanlık bilgisi, Green Man uygulaması, yaşlı ve engelli yayalara yol geçiş süresi, e-TrafficScan, GPS takılı taksiler aracılığıyla trafik koşulları hakkında sürücülere bilgi verme ve hız gösterge tabelaları gibi uygulamaları hayata geçiren Singapur, akıllı ulaşım sistemine yaptığı yatırımlarla öne çıkan ülkelerin başında geliyor.

Her gün 4.5 milyon kişinin otobüs ve trene bindiği Singapur, daha rahat ulaşım ve daha fazla ulaşım tercihleri yaratarak toplu taşımacılığı bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamaya çalışıyor. Bu sistemde bir yolcu, tek bir Akıllı Kart ile tüm taşıma araçlarını kullanabiliyor, park ve sıkışıklık ücretlerini ödeyebiliyor ve hatta küçük alışverişler bile yapabiliyor.

İtalya’da demir yollarında kullanılan sistem ile daha tren gelmeden, trenin hangi vagonlarının boş olduğu orada bekleyen yolculara bildiriliyor. Böylelikle insanlar zaten dolu olan vagonun önünde beklemek yerine boş olan yerlere geçip rahat rahat oturabiliyor. Bu aynı zamanda trenin boşalma süresinin kısaltılması nedeniyle trenin çok daha hızlı biçimde yolcularını alarak hareket etmesini de sağlıyor, gecikmeleri önlüyor.

New York’ta sadece Akıllı Ulaşım Çözümü’nün ötesinde, şehrin güvenliğine de ciddi etkiler sağlayan çözümler sunuluyor. Trafik kameralarını kullanarak hırsızlık veya arabaların camını kırıp hırsızlık yapan kişiler tespit edildi.

 

AUS Uygulama Alanları

Karayolu güvenliği ve emniyetinin iyileştirilmesi

– Akıllı hız kontrolü

– Korumasız yol kullanıcı destek

– Yol ve hava koşulları izleme ve uyarı

– Olumsuz durumlar ve olay tespit ve uyarı

– Çarpışma uyarı

– Acil araç öncelik hakkı

– Sürücü izleme ve görüş iyileştirme

– Elektronik denetleme

– Zararlı yük ve kargo izleme

– Acil durum yol işaret ve önceliği

Ulaşım tıkanıklıklarının giderilmesi veya azaltılması

– Ulaşım ağı ve verimliliği ile bağlantılı olanlar: Trafik kontrol yönetimi, güzergah yardımı, değişken hız kontrolü, otoyol katılım kontrolü, olay tespit ve yönetimi, sürücü bilgilendirme

– Talep yönetimi: Erişim kontrolü, ücretli yol, tıkanıklık fiyatlandırması

– Türel dağılımın değişimi: Seyahat planlama, eş zamanlı trafik bilgilendirme, toplu taşıma öncelikli geçiş hakkı


Çevre koruma ve etkilerinin ortadan kaldırılması:

– AUS, trafik tıkanıklığını azaltması, özel taşıt kullanıcılarının toplu taşımaya kaymasını sağlaması


Ulaşım sistemi verimliliğinin arttırılması ve işletme koşullarının iyileştirilmesi

– Filo yönetimi

– Bilgisayar destekli taşıt yönlendirme

– Otomatik taşıt konumu

– Otomatik kargo takibi

– Sürücü takibi

Ulaşım sisteminde konforun artırımı

– Güncel trafik ve toplu taşıma

– Değişken güzergah bildirimi

– Otomatik taşıt konumu

– Otoyol ve toplu taşıma sistemlerinde elektronik ücret ödeme sistemleri

 

Trafikte güvenlik çözümü sunan Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulamaları çevreyi ve şehirleri olumlu yönde etkileyecektir. Sizinde kafanızda buna ait bir düşünce varsa birlikte hayata geçirelim. New Bilişim Teknolojileri olarak   0 212 854 00 54 numaralı telefonumuzdan veya internet sitemizden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.

New Bilişim Teknolojileri olarak bizler de Coronavirus için sorumluluklarımızı yerine getiriyor ve Maske takıp sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Lütfen sizlerde kendinizin ve Dünyamızın  sağlığı için üzerinize düşeni yapın.

 

Open chat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?