Yapay Zeka ve Blockchain Arasındaki Sinerji

Yapay Zekâ (AI) son dönemin en çok konuşulan teknolojilerinden ve konuşulmaya da devam edilecek. İnsanlığı kurtaracak mı ?sonumuzu  mu hazırlayacak ? insiyatif alabilecek mi? diye tartışmalar  devam ederken bir diğer hararetli tartışmaların ve her gün yeni yeni fikirlerin açıklandığı, geliştirildiği bir diğer teknoloji alanı  ise Blockchain.


Peki, ya bu ikisi bir araya gelirse ? Neler olabilir yada olamaz ?biraz düşünelim istedik…

Yapay Zeka (AI) ve Blockchain Arasındaki Sinerji

Günümüzde teknoloji dediğimiz zaman yüksek düzeyde bilgi toplama ve veri analizinin önemi karşımıza çıkıyor. Veri yönetimi, her sektörlerde başarıda önemli bir belirleyici olmuştur. Bu nedenle, işletmelerin başarısı veya başarısızlığı büyük çoğunlukla, çevrelerindeki güçlü ve etkili bilginin nasıl işlendiğine ve yönetildiğine bağlıdır.

 

Bu durum da, veriyi yönetmede Blockchain teknolojisinin niteliğini ve çözüm amacıyla diğer mevcut teknolojilerle uyumluluğunu öne çıkmaktadır.

Güvenlik, ölçeklenebilirlik, enerji tüketiminin optimizasyonu ve iyileştirilmiş verimliliklerin hem Blockchain hem de AI’ın birlikte uyum sağlayarak fayda sağlayacağı alanlardan sadece birkaçı olduğunu ön görülüyor.

Daha fazla veri noktası ile AI’lar beslendikçe, bu verinin güvenli bir şekilde depolanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kez saklandığında, daha iyi kararlar vermek için bu tür verileri anlama ve kullanma becerisi AI’ın görevidir. Bu çerçevede yeni teknolojiler birbirlerinin zayıflıklarını geliştirmek için el ele çalışmaktalar. Dolayısıyla Blockchain, herkesin beklediği teknolojik “sıçramalardan” biri gibi görünmektedir.

Geliştirmeye ve Bağlantılara Açık Teknolojiler

Zaten şu an, Blockchain teknolojisi birçok kişi tarafından  mevcut süreçleri geliştirmek için bir araç olarak görülüyor.

 

Gelişmekte olan Değerli İnternet’in (IoV) taşıyıcısı olarak da hizmet veren, oluşturduğu yankı ve merak ile aynı zamanda sektörde bugüne kadar görülen farkındalık ve büyümenin büyük bir kısmını oluşturuyor.

 

Blockchain teknolojisinin savunucuları tarafından inanıldığı gibi, ana uygulama için geliştirilmiş bir yöntem.

Bu Blockchain’in bağımsız bir teknoloji olduğu fikrini reddederek, mevcut diğer varlıklar ile birleştirilmesinin ya da entegre edilmesinin uygun olması fikrini destekliyor.

Bu nedenle, güçlü inovasyonlar elde etmek ve teknolojileri birbirine bağlamak için AI ve Blockchain Sinerjisi gibi objektif yöntemler bulmak birçok yeniliğe kapı açacaktır. İnsanoğlunun hızla gelişen ekosistemine hitap edecek teknoloji ihtiyaçlarına çeşitli çözümler sunmak artık lüks değildir.

AI ve Blockchain Birleşmesi


Temel olarak, Blockchain doğru kayıtlar, kimlik doğrulama ve veri işleme ile ilgilenirken, AI karar vermede, belirli kalıpları ve veri kümelerini değerlendirmede ve anlamada, sonuçta özerk etkileşimde ön plana çıkmaktadır. AI ve Blockchain, yakın gelecekte sorunsuz bir etkileşim sağlayacak çeşitli özellikleri de paylaşmaktadır. 

AI ve Blockchain Veri Paylaşımı Gerektirir


Merkezi olmayan bir veritabanı, belirli bir ağdaki birden çok istemci arasındaki veri paylaşımının önemini vurgular. Benzer şekilde, AI büyük oranda Büyük Verilere, özellikle de veri paylaşımına dayanır. Analiz edilecek daha açık verilerle, makinelerin tahminleri ve değerlendirmeleri daha doğru olarak kabul edilir ve üretilen algoritmalar daha güvenilirdir.

Güven Önemli Bir Gereksinimdir

Blockchain ağında yüksek değerli işlemlerle uğraşırken güvenliğe büyük bir ihtiyaç vardır. Bu, mevcut protokoller aracılığıyla uygulanır. Aynı şekilde AI için, makinelerin otonom doğası, felakete yol açma olasılığını azaltmak için yüksek düzeyde güvenlik gerektirir.

Makineden makineye iletişimi kolaylaştırmak için beklenen bir güven düzeyi vardır. Ayrıca, Blockchain ağında belirli işlemleri gerçekleştirmek için güven gereklidir.

Kullanım örneği:

Sağlık için AI merkezli Blockchain teknolojisi.Bu tür bir çözüm akışa şeffaflık ve esneklik getirir.

Blockchain teknolojisi Yapay Zekayı nasıl dönüştürecek

Açık Veri Pazarı

AI teknolojisinin ilerlemesi sayısız kaynaktan gelen verilerin kullanılabilirliğine bağlıdır. Google, Facebook, Amazon gibi şirketler, birçok AI işlemi için yararlı olabilecek büyük veri kaynaklarına erişebilse de, bu verilere piyasadan erişilemez.


Blockchain, eşler arası bağlantı kavramını tanıtarak bu tek sorunun üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Açık, dağıtılmış bir kayıt defteri olduğundan, veriler ağdaki herkes tarafından erişilebilir hale gelir. 


Büyük Ölçekli Veri Yönetim Mekanizması

Veriler kullanıma sunulduktan sonra bile, yönetimi ölçeklendirmek için başka bir engeldir. Şu anda mevcut olan veri miktarının 1.3 Zettabayt olduğu tahmin edilmektedir. Yapay Zeka olarak bilinen Yapay Zeka’nın geri bildirim kontrol sistemi olarak modellenebilecek bir alt alanı vardır. Bu özellik, otonom ajanların fiziksel çevre ile daha iyi etkileşime girmesine yardımcı olur.


Merkezi olmayan bir sistemde saklanan tonlarca veriyle, geleneksel merkezi depolama hub’ına kıyasla çeşitli avantajlar vardır.

Bir kriz ve doğal afet durumunda, veriler tek bir yerde depolanmaz, dolayısıyla korunur. Ayrıca, bilgisayar korsanlığı ortadan kaldırılır ve bu, veri kümesinin bozulmaya karşı daha az hassas olmasını sağlar.


Daha Güvenilir AI Modelleme ve Tahminleri


Bilgisayar sistemlerinin temel prensiplerinden biri GIGO’dur. Çöp içeri çöp dışarı. Yapay Zeka alanı büyük oranda büyük veri akışlarına bağlıdır.

Bazı kurumlar ya da bireyler, sonuçları değiştirmek için sağlanan verilere kasıtlı olarak müdahale eder. Çöp verileri ayrıca sensörlerin ve diğer veri kaynaklarının planlanmamış arızalanmasından kaynaklanabilir.


Doğrulanmış veritabanlarının segmentlerini oluşturarak, modeller yalnızca doğrulanmış veri kümeleri üzerinde başarıyla oluşturulabilir ve uygulanabilir. Bu, veri tedarik zincirindeki hataları veya düzensizlikleri tespit edecektir.

Ayrıca, veri akışı bölümler halinde mevcut olduğundan sorun giderme ve anormal veri kümeleri bulma stresini azaltmaya yardımcı olur. Son olarak, blockchain teknolojisi değişmezlik ile eş anlamlıdır, bu da verilerin izlenebilir ve denetlenebilir olduğu anlamına gelir.


Veri ve Model Kullanımı Üzerinde Kontrol


Bu, Blockchain teknolojisini ve AI’ı entegre etmenin çok önemli bir yönüdür. Örneğin, Facebook ve Twitter’da oturum açtığınızda, platformlarına yüklediğiniz herhangi bir içeriğin haklarından feragat edersiniz.

Aynı şey bir şarkıcı plak anlaşması imzaladığında da olur. Aynı kavram AI verilerine ve modellerine de uygulanabilir.


Model oluşturma amacıyla bir veri oluşturulduğunda, kısıtlamaya veya izne neden olan lisanslar sizin tarafınızdan belirlenebilir. Blockchain teknolojisi daha sonra bunu nispeten daha kolay hale getirir.


Açıklamak gerekirse, blockchain ağında, bu verileri görüntüleme veya kullanma izinleri bir varlık olarak görülür. Aynı şekilde madeni paralar kripto para birimi platformunda aktarılabilir, ağdaki bilgilere erişmek için bu izinler de aktarılabilir.

AI ve Blockchain Sinerjisi İçin Aksi Düşünceler

Bu iki teknolojik gelişmenin sinerjisinin faydalı olabileceğini düşünenler gibi birbiriyle ilişkisi olmadığını ve aynı şeylermiş gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade edenlerde bulunmaktadır.

Onlara göre ise durum şöyle;

2017 ve 2018 yılında ortaya çıkan hemen hemen tüm ICO’ların whitepaper’larını incelendiğinde  projelerin çoğunluğunun Blockchain ve AI‘ı birleştirmeyi amaçladığını görülüyor.

Projeler sadece iş dünyasındaki sorunları çözmek için değil tüm dünya problemlerini çözmek için bu iki teknolojiyi “evlendirmek” istiyor.


Ancak olgunlaşan piyasa AI ve robotların “Blockchain” ile karıştırılmasını kabul etmeyecek gibi görünüyor.

AI, daha çok tüm bilgisayar sistemlerinin akıllı bir şekilde davranmasını amaçlayan “teknik ve teknolojik gelişmeleri” içeriyor. Bunun yanında Blockchain, hiçbir şekilde güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan, sınırlı arzı olan ve açık kaynaklı kripto paraların altında yatan teknoloji olarak tanımlanıyor.

Yani aslında Blockchain, Bitcoin ve dağıtık defter teknolojisi ile ilgili tüm tanımları içeren bir terim olarak algılanıyor.


Aslında hemen hemen aynı dönemlerde ortaya çıkan bu iki teknolojik yenilik tamamen olgunlaştıkları zaman birbirlerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. Ancak iki teknolojinin de kendisini kanıtlamaya çalıştığı bu dönemde ayrı yollardan yürümeleri daha muhtemel…


Bunun yanında insan üstü yapay zekanın (Strong AI) gelişimiyle ilgili güvenlik konularını araştıran ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü yaklaşık bir iki yıl kadar önce  topladığı yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bağışın 1,66 milyon dolarının kripto paralardan sağlandığını açıklamıştı.

İki Teknolojinin Kendi İçinde Sorunları

İki teknolojinin de kendi içinde farklı sorunları var.

Blockchain ölçeklenebilir, verimlilik ve güvenlik gibi sorunlara sahipken; AI da gizlilik ve güven gibi sorunlara sahiptir. Ancak bu iki teknoloji birleşirse bu sorunların ortadan kalkabileceği öngörülüyor.

Yakın zamanlarda yapılan bir röportajda, Blockchain / Yapay Zeka Araştırmacısı ve Öğretim görevlisi Konstantinos Sgantzos, Blockchain’i (Bitcoin) yapay zeka ile eşleştirme potansiyeli hakkında bazı yorumlar yaptı.

İki teknolojinin entegrasyonunun avantajlarından bahseden Sgantzos, bu durumda “devrimsel bir şey” için yol açılabileceğini belirtti. Sgantzos konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“ Yapay zeka beklenen küresel genişleme olabilir. Bilmiyoruz. Ancak biliyoruz ki, Bitcoin’in teknoloji olarak kendisi küresel genişleme. Bu iki benzersiz aksiyom setine sahip olduğunuzu ve bunları bir araya getirdiğinizi düşünün, bu bilimin tüm alanlarını geliştirecektir.”

Sonuç: Başarı İçin Özel Yapım

Blockchain ve AI zaten birlikte büyük adımlar atıyor. Doğal uyumları tamamen şaşırtıcı değil. Her ikisi de şifreleme alanında ağlar.

Aslında, şifreleme tüm Blockchain sisteminin can damarıdır. AI, şifreleme ile hızlı ve güvenli bir şekilde başa çıkmak için ham bilgi işlem gücüne sahiptir – hem gerekli bilgileri çözme hem de gizli kalması gereken bilgileri şifreleme.


AI ayrıca, Blockchain ölçeklenebilirliğinin giderek artan karmaşıklığı ile mükemmel bir şekilde çalışır .

Bazı durumlarda, bu durum blokajların daha hantal hale gelmesine neden olmaktadır; Çok miktarda bilgi var, ama etkili bir şekilde filtrelemenin yolu yok. İşte burada AI devreye girer.

Bazı uygulamalarda, özellikle çevrimiçi reklamlarda, AI yeni ve daha sıkı Blockchain projelerini tasarlamak için blockchain sistemleri tarafından üretilen verilerin raybalarını ve raybalarını kullanabilir.

Blockchain’e gömülü AI, Blockchain‘in büyüdükçe daha verimli hale gelmesine yardımcı olur. Sonuç, neredeyse sınırsız potansiyele sahip, kendi kendine öğrenen, kendini öğreten bir blok taşıttır.


Ancak bu tür benzersiz yarı-öz-farkındalık, hattın sonu değildir. Şimdi bile, tamamen AI tarafından sahip olunan Blockchain sistemleri ortaya çıkıyor. 


Dağıtılmış özerk organizasyonlar veya DAO’lar lider olmayan şirketlerdir. Merkezi liderlikten bağımsız olarak var olabilecek açık kaynak şirketler olan blockchain-desantralizasyon devriminden ortaya çıkan en iyi şeylerden biri. Şimdilik, bu DAO’ların çoğu, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılardan oluşan kripto para birimi toplulukları etrafında toplanıyor.


Mantıksal sonucuna göre, bu, gelecekte en azından bazı Blockchain projelerinin tamamen AI tarafından yönetilip yürütülebileceği anlamına gelir.

Sadece birkaç yıl içinde, merkezi olmayan teknoloji projelerinden, kod satırlarının sahip olduğu ve işlettiği projelere gittik.

Bu AI çalışanlarının, sağlık sigortası için uyumaları, yemek yememeleri veya ödeme yapmaları gerekmez. İnsan beyninin işlem gücü ile sınırlı değildir, bu yüzden üstel oranlarda veriyi kodlayabilir ve sıralayabilirler. Ve onlar programlanmış olmadıkça karla ilgilenmezler. Onlar, proje liderleri ve yatırımcıların çatışan hedeflerinden bağımsız olarak, yalnızca projenin başarısı için bir proje üzerinde çalışmanın Bohem idealine ulaşabilirler.


Blockchain ve AI doğal bir eşleşme ve zaman geçtikçe gittikçe daha güçlü bir şekilde büyümesi muhtemel. Ek olarak, engelli bloklar üzerine inşa edilen blok zincirindeki AI’lar ve AI’ların giderek yaygınlaşması muhtemeldir. Gerçekten akıllı bir teknolojik devrimin zirvesindeyiz diyebiliriz.

Sizde bu teknolojilerden faydalanmak isterseniz eğer New Bilişim Teknolojileri olarak bize her zaman ulaşabilirsiniz: 0 212 854 00 54

Open chat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?