Erp Yeni Nesil Teknolojiler ile gücüne güç katıyor

Erp Yeni Nesil teknolojilerle gücüne güç katıyor

Üretim odaklı şirketlerin malzeme ihtiyaç planlaması gereksiniminden doğan kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri bugün yeni nesil teknolojilerle de bütünleşerek gücüne güç katıyor. Özellikle dijitalleşme, dijital bağlantılı ekosistem, IoT, endüstri 4.0, büyük veri, veri analizi, iş zekası, yapay zeka uygulamaları ile entegre çalışmaya başlayan ERP çözümleri veriyi maksimum kullanarak şirketlerin geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Kurumsal kaynak planlama olarak adlandırılan kurumsal iş yazılımları yeni bir evrilme noktası yaşıyor. İlk ortaya çıkışı şirketlerin -özellikle de üretim yapan şirketlerin- kendi iş süreçlerinin mevcut resmini ortaya koymak içindi.

Günümüze kadar gelen tanımını yapacak olursak şunu söyleyebiliriz: ERP, şirketlerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

Yani ERP eldeki stok miktarı, ürün stok maliyeti, hammadde miktarı, satın alma, sipariş miktarı, depo giriş ve çıkışları, müşteri takibi ve çalışan takibi olarak özetleyebileceğimiz iş süreçlerinin toplu olarak görülebildiği sistemlerden zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, şirketin iş ve mali performansı ile çalışan performansını artırma, raporlama, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi iş fonksiyonlarını barındıran sistemlere evrildi. 

Günümüzde ise ERP var olanı veren ve bilen, var olanı iyileştirme ve performansı artırma işleminden artık  geleceği görme ve tahmin etme evresine geçmiş durumda.

ERP bünyesinde finansal ve mali raporların elde edilmesinden yasal mevzuatın takibine; müşteriler, tedarikçiler, şubeler ve iş ortaklarıyla ilgili tüm bilgilere; hammadde ve ürün detaylarına; servis, bakım ve onarım bilgilerine; üretim süreçleri, depo ve lojistik bilgilerinin takibine; çalışan insan kaynağının tüm bilgilerinin takibine, pazarlama ve satış performans takibine, bankalar ve devletle ilgili işlemlerin yürütülmesine kadar kısacası şirketin her alanına dokunan ve tüm bu unsurların entegre çalışmasını sağlayan özellikler barındırıyor.

Yüzlerce hatta binlerce aktif kullanıcının yer aldığı ERP ekosisteminde üretkenlik ve kullanıcı deneyimi konusunda yapılacak iyileştirme ile şirketler kritik bir başarı yakalayabilirler.

ERP Endüstri 4.0 ile Bütünleşecek
Dijitalleşmenin önemli bileşenlerinden olan nesnelerin interneti ve yapay zeka ERP sistemlerini yepyeni noktalara taşıyor. ERP sistemleri şirketlerde dijitalleşen yeni iş dünyasına uyum sağlamak için değişimi başlatan ve sürdüren başlıca unsur iken bugünlerde bu alana Endüstri 4.0 oturmuş durumda. Endüstri 4.0 ile ERP sistemlerinin rekabet içerisinde değil tam bir entegre yapıyla hareket etmesi şirketlerin geleceğini olumlu yönde etkileyecek.

Endüstri 4.0 ve ERP entegrasyonunda üç temel maddenin sağlanması son derece önemli. Öncelikle şirketlerin hizmet odaklı bir mimariye dayalı modüler bir platform sunması gerekiyor. Böylece iş süreçleri, yazılım kodunu değiştirmeden, gelecekteki teknolojik gelişmelerin veya güncellemelerinin güvenliğini sağlamak için kolayca özelleştirilebiliyor. İkincisi, ERP sistemleri bir veri yönetim merkezi görevi üstleniyor.

Üçüncü olarak, gerçek zamanlı veri işleme olanağı sunarak, iş dünyasındaki tüm paydaşların gerçek zamanlı olarak en güncel ve en doğru verilere erişmesini sağlaması gerekiyor. Bu üç kriter doğru karar verme konusunda güçlü bir ortaklık oluşturuyor.

Yeni nesil ERP sistemlerinde güçlü planlama ve yönetim fonksiyonları, akıllı üretim olanaklarının şirketin ilgili alanlarına değinmesini sağlayabiliyor. Endüstri 4.0 dünyasında, karmaşık analiz araçları, örneğin, yeni iş modellerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Örneğin neyin işe yaracağını test etmek, iş liderlerinin bilinçli kararlar almalarını sağlamak ve onlara piyasa veya müşteri taleplerine uyum sağlamasına yardımcı olmak gibi.

Şirketler esnek dağıtım seçeneklerine sahip olan ERP sistemleriyle Endüstri 4.0’a çok kolaylıkla geçebilir. Bu da, şirketlerin birbiriyle bağlantılı dünyada büyüdükçe, hepsinin gerçek zamanlı olarak yeni iş ve hizmet fırsatlarına, yeni süreçlere, iş akışlarına, veri ağlarına ve merkezi olmayan konumlara daha hızlı uyum sağlamalarını sağlayacaktır.

Endüstri 4.0’ın ayrılmaz bir parçası olan ERP artık yapay zeka ile de entegre oluyor. Yapay zekanın gelişimi ve kullanımı için ERP çok önemli bir konu. Endüstri 4.0’ı sadece maliyetleri düşürmek için değil, iş geliştirme ve yatırım kaynaklarını değerlendirmek olarak da görmek gereklidir.

Yapay Zeka ERP’YE Hız ve Kalite Getirecek

ERP sistemlerinin geldiği son noktada teknolojik gelişmeyle birlikte finansal bilgi kullanıcıları için bilginin eş zamanlı bilgi üretilmesinin yanında güvenilir olması da gerekli ve önemli bir hale geldi.

Dijitalleşme de işlem hacimleri arttıkça her bir hareketin sürekli denetimi de daha kritik hale geldi. Bu işlemlerin her birinin insan yetenekleriyle yapılması ise gittikçe zorlaşıyor. Yapay zeka bu durumda sisteme dahil oluyor ve bu tür hacmi artan, rutin ancak yüksek dikkat isteyen işlemlerin ERP sistemlerinde işlenmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca, yapay zekâ sistemleri, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip olmalarından dolayı, mantık yürütme faaliyetlerini kolaylıkla yapabilmekte ve gerektiği durumlarda yeni anlayışlar doğrultusunda, varsayımlardan hareketle kararlar verebilmektedir.

Bu yönleri ile Yapay zeka gelecekte ERP sistemlerinin kullanma alanı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Organizasyonların iş süreçlerini, yazılım uygulamalarını, yönetim yapılarını ve teknoloji altyapısında oluşan işletim modellerini daha da optimize etmesine imkan verecektir.

Ancak bu dönüşümü organize etmek için kuruluşların BT stratejilerini ve yol haritalarını yenilemesi ve yapay zeka ve ERP entegrasyonunu gözden geçirmesi gerekiyor. Yapay zeka destekli EPR çözümleri, doğal olarak günlük operasyonların merkezini etkileyecektir.

Yapay zeka çözümleri şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen uçtan uca iş süreci modelinde rutin görevleri üstlenmeye hazırlanırken sizde firmanızı bu yönde evrimleştirmeye hazırsanız, New Bilişim Teknolojileri olarak bizlerde sizlere en iyi desteği vermeye ve bu süreçte yanınızda olmaya hazırız.

Bizlere 0 212 854 00 54 numaralı telefonumuzdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

İş Zekası yazılımlarımız ile her alanda size destek olabiliriz. New Bilişim Teknolojileri olarak bizi aramanız yeterli 0 212 854 00 54

1
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?
Powered by